KTG

Township Kyauktagar
Address 94/7 miles, Yangon - Mandalay Highway, Near Thar Yar Kone Village, Kyauktagar Township, Bago Division.
Plant Capacity 55m3/hr